Wkrótce przedstawimy sylwetki naszych organizacji i podmiotów.