Klaster innowacyjności i przedsiębiorczości społecznej EsKlaster powstał w listopadzie 2013 roku z inicjatywy kilku przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych w regionie. Obecnie liczy 34 członków klastra.

Cele klastrze:

– Wzmocnienie konkurencyjności podmiotów zaangażowanych i poprawienie swoich wyników na podstawie wspólnej strategii, wymiany informacji i realizacji wspólnych projektów

– Ułatwienie dostępu do informacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej i wszczęcie powstawania nowych przedsiębiorstw społecznych

– Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw społecznych

– Ułatwienie dostępu do środków finansowych na działania związane z rozwojem

– Efektywna komunikacja z sektora publicznego i edukacji

– Edukacja i zwiekszanie umiejętności w zakresie ekonomii społecznej, edukacja i szkolenia dla konkretnych grup, szczególnie w sprawach rozwoju społecznego

Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorstw społecznych w regionie morawsko-śląskim, więc nie wahaj się z nami skontaktować w celu uzyskania porady, pomoc.

Klaster innowacji społecznych i przedsiębiorstw SINEC Kodeksu Etyki, który został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 3 października 2014 r

ESKLASTER Klaster Ekonomii Społecznej

Biuro Zarządu

FAJNA Spółdzielnia Socjalna

41-800 Zabrze

ul. Roosevelta 118B/7

tel. 720 120 720