– oddziaływuje na zwiększenie obrotów firm czynnie działajacych w Klastrze

– ułatwia dostęp do funduszy unijnych i venture capital

– uwiarygodnia w oczach potencjalnych Partnerów

– umożliwia dostęp do zapytań ofertowych z kraju i zagranicy

– daje wpływ na kształtowanie rynku pracy – ulepszony dostęp do zasobów ludzkich (centra kompetencyjne, ścieżki kariery)‏

– pomaga budować konsorcja projektowe i inwestycyjnych buduje trwałe, efektywne relacje pomiędzy władzami samorządowymi, jednostkami BR, instytucjami otoczenia biznesu, ngo i PES